SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov

SASOL, zachytávač výparov