Kalkulačka

Počet dní prenájmu (max 3 znaky):
Rozmery lešenia (max 3 znaky):

výška (m) x šírka (m)
x

Prepravná vzdialenosť [km] (max 3 znaky):

PREPOČTY:

Metre štvorcové:

Nájom [počet dní x 0.06 € / m2]:

Montáž + demontáž [2.00 € / m2]:

Doprava [0.50 € / km]:

VÝSLEDOK:

CENA SPOLU:Vypočítané hodnoty sú bez DPH a nie sú záväzné, sú zaokrúhlené a slúžia iba ako predbežná informácia.