Špeciálne lešenie

2019

Sasol oprava potrubia, výmena potrubia, výmena izolácii
Sasol oprava potrubia, výmena potrubia, výmena izolácii

Sasol oprava potrubia, výmena potrubia, výmena izolácii

Lešenie ku káblovým mostom vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. Bratislava
Lešenie ku káblovým mostom vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. Bratislava

Lešenie ku káblovým mostom vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. Bratislava

Montáž lešenia k CU pásovinám vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. BA
Montáž lešenia k CU pásovinám vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. BA

Montáž lešenia k CU pásovinám vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. BA

Montáž lešenia pre montáž výťahovej konštrukcie na ul. Hodžovej v Prievidzi pre Výťahy Ostrava
Montáž lešenia pre montáž výťahovej konštrukcie na ul. Hodžovej v Prievidzi pre Výťahy Ostrava

Montáž lešenia pre montáž výťahovej konštrukcie na ul. Hodžovej v Prievidzi pre Výťahy Ostrava

Kogeneracne jednotky Banská Bystrica
Kogeneracne jednotky Banská Bystrica

Kogeneracne jednotky Banská Bystrica

Vodné dielo Gabčíkovo-2
Vodné dielo Gabčíkovo-2

Vodné dielo Gabčíkovo-2

2018

Montáž lešenia pre montáž schodiska vo Fortischem a.s. Nováky pre Ekoflex s.r.o. Bratislava

Montáž lešenia pre montáž schodiska vo Fortischem a.s. Nováky pre Ekoflex s.r.o. Bratislava

Montáž lešenia pre montáž schodiska vo Fortischem a.s. Nováky pre Ekoflex s.r.o. Bratislava

Montáž lešenia pre montáž schodiska vo Fortischem a.s. Nováky pre Ekoflex s.r.o. Bratislava

Montáž lešenia pre montáž schodiska vo Fortischem a.s. Nováky pre Ekoflex s.r.o. Bratislava

Montáž lešenia pre montáž schodiska vo Fortischem a.s. Nováky pre Ekoflex s.r.o. Bratislava

Montáž lešenia pre montáž schodiska vo Fortischem a.s. Nováky pre Ekoflex s.r.o. Bratislava

Montáž lešenia pre montáž schodiska vo Fortischem a.s. Nováky pre Ekoflex s.r.o. Bratislava

2016

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza
Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

2015

Generálna oprava Karbidovej pece vo Fortischem a.s. Nováky pre Siemens s.r.o. Bratislava
Generálna oprava Karbidovej pece vo Fortischem a.s. Nováky pre Siemens s.r.o. Bratislava

Generálna oprava Karbidovej pece vo Fortischem a.s. Nováky pre Siemens s.r.o. Bratislava

Montáž lešenia okolo CO2 komína vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza
Montáž lešenia okolo CO2 komína vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Montáž lešenia okolo CO2 komína vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin
Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

2011

Prenájom lešenia – revitalizácia odstrukovacieho potrubia ENO Nováky
Prenájom lešenia – revitalizácia odstrukovacieho potrubia ENO Nováky

Prenájom lešenia – revitalizácia odstrukovacieho potrubia ENO Nováky

Prenájom lešenia na copility pre Slovaktual v Topoľčanoch
Prenájom lešenia na copility pre Slovaktual v Topoľčanoch

Prenájom lešenia na copility pre Slovaktual v Topoľčanoch

2010

Prievidza Dlhá ulica
Prievidza Dlhá ulica

Prievidza Dlhá ulica

Prenájom lešenia Čadca
Prenájom lešenia Čadca

Prenájom lešenia Čadca

Prenájom lešenia Martin
Prenájom lešenia Martin

Prenájom lešenia Martin

Prenájom lešenia ul. Škarvana Prievidza
Prenájom lešenia ul. Škarvana Prievidza

Prenájom lešenia ul. Škarvana Prievidza

2009

Slovaktual Dlhá ulica Prievidza
Slovaktual Dlhá ulica Prievidza

Slovaktual Dlhá ulica Prievidza

Polyfunkčný objekt Partizánske
Polyfunkčný objekt Partizánske

Polyfunkčný objekt Partizánske

Slovaktual Čadca
Slovaktual Čadca

Slovaktual Čadca