Špeciálne lešenie

2019

Sasol oprava potrubia, výmena potrubia, výmena izolácii
Sasol oprava potrubia, výmena potrubia, výmena izolácii

Sasol oprava potrubia, výmena potrubia, výmena izolácii

Lešenie ku káblovým mostom vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. Bratislava
Lešenie ku káblovým mostom vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. Bratislava

Lešenie ku káblovým mostom vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. Bratislava

Montáž lešenia k CU pásovinám vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. BA
Montáž lešenia k CU pásovinám vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. BA

Montáž lešenia k CU pásovinám vo Fortischem a.s. Nováky pre PPA ENERGO s.r.o. BA

Montáž lešenia pre montáž výťahovej konštrukcie na ul. Hodžovej v Prievidzi pre Výťahy Ostrava
Montáž lešenia pre montáž výťahovej konštrukcie na ul. Hodžovej v Prievidzi pre Výťahy Ostrava

Montáž lešenia pre montáž výťahovej konštrukcie na ul. Hodžovej v Prievidzi pre Výťahy Ostrava

Kogeneracne jednotky Banská Bystrica
Kogeneracne jednotky Banská Bystrica

Kogeneracne jednotky Banská Bystrica

Vodné dielo Gabčíkovo-2
Vodné dielo Gabčíkovo-2

Vodné dielo Gabčíkovo-2

2018

Prenájom lešenia pre demontáž tehlového piliera Peter S One s.r.o. Jasenie

Prenájom lešenia pre demontáž tehlového piliera Peter S One s.r.o. Jasenie

Prenájom lešenia pre demontáž tehlového piliera Peter S One s.r.o. Jasenie

Prenájom lešenia pre demontáž tehlového piliera Peter S One s.r.o. Jasenie

Prenájom lešenia pre demontáž tehlového piliera Peter S One s.r.o. Jasenie

Prenájom lešenia pre demontáž tehlového piliera Peter S One s.r.o. Jasenie

Prenájom lešenia pre demontáž tehlového piliera Peter S One s.r.o. Jasenie

Prenájom lešenia pre demontáž tehlového piliera Peter S One s.r.o. Jasenie

2016

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

Oprava betónových pilierov vo Fortischem a.s. Nováky pre Ecoflex s.r.o. Prievidza

2015

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

Prenájom lešenia pre revitalizáciu balkónov bytový dom Nováky pre Content Plus s.r.o. Trenčin

2011

Prenájom lešenia – revitalizácia odstrukovacieho potrubia ENO Nováky
Prenájom lešenia – revitalizácia odstrukovacieho potrubia ENO Nováky

Prenájom lešenia – revitalizácia odstrukovacieho potrubia ENO Nováky

Prenájom lešenia na copility pre Slovaktual v Topoľčanoch
Prenájom lešenia na copility pre Slovaktual v Topoľčanoch

Prenájom lešenia na copility pre Slovaktual v Topoľčanoch

2010

Prenájom lešenia Martin

Prenájom lešenia Martin

Prenájom lešenia Martin

Prenájom lešenia Martin

2009

Polyfunkčný objekt Partizánske

Polyfunkčný objekt Partizánske

Polyfunkčný objekt Partizánske

Polyfunkčný objekt Partizánske

Polyfunkčný objekt Partizánske

Polyfunkčný objekt Partizánske